Denizsu Arıtımı

Filtrasyon Sistemleri

Filtrasyon sistemleri, sudaki tortu, askıda katı madde gibi fiziksel kirlilikler ile renk, tat, koku gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

 

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, özellikle yoğun ve değişken fiziksel kirlilik yükü olan deniz suyu, nehir suyu ve kuyu sularının membran teknolojisi ile hassas filtrasyonu için kullanılır.

Deniz Suyu Revers Osmosis Sistemleri

Deniz Suyu Reverse Osmosis (SWRO) sistemleri, deniz suyundaki yüksek oranda çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır.

SWRO sistemleri çarpraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

Aksesuarlar

Deniz suyu arıtma sistemlerinde, suyun kirlilik yüküne göre ve proses ihtiyacına göre çeşitli ilave arıtma ekipmanları kullanılmaktadır.

 

Bemoulli Filtre

Deniz, kuyu ve nehir suları kaba filtrasyonu  

UF sistem girişi  

Soğutma kulesi hatları 

Remineralizasyon

PH ve iletkenlik değeri düşük olan reverse osmosis ürün suyu, dolomit medyasından oluşan remineralizasyon filtreden geçirilerek iletkenlik ve ph değeri artırılır.