Enerji Sektörü

Filtrasyon Sistemleri

Filtrasyon sistemleri, sudaki tortu, askıda katı madde gibi fiziksel kirlilikler ile renk, tat, koku gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Filtre gövdesinin içinde bulunan medya yardımı ile sudaki farklı boyutta ve yoğunlukta bulunan partüküller medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılırlar. Filtre, otomatik ters yıkama yaparak mrdyasında tutmuş olduğu kirlilikleri uzaklaştırır.

Özellikler

FRP / Epoksi Boyalı Karbon Çelik Filtre Tankları
4 – 6 Bar Çalışma Basıncı
Pnomatik Aktuatorlu Kelebek Vanalar
PVC / Galvaniz Yüzey Borulama
PLC Kontrol Panosu
Kum Filtreleri için Antrasit, Kum ve Dereceli Çakıl Medya Katmanı
Aktif Karbon Filtreler için Dereceli Çakıl ve Granüler Aktif Karbon Medya Katmanı
130 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Farklı kirlilik yükündeki sular için farklı hızlarda dizayn
Besi suyunda SDI, Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Organik Madde, Toplam Demir ve Mangan miktarları
Kirlilik türüne göre gerekli ön kimyasal dozaj sistemleri

Kullanım Yeri

Proses kullanım suyu ön arıtımı
Kazan make up suyu hazırlama sistemleri ön arıtımı
Soğutma kulesi make up suyu filtrasyonu
Kondens dönüş sularının filtrasyonu

 

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, özellikle yoğun ve değişken fiziksel kirlilik yükü olan deniz suyu, nehir suyu ve kuyu sularının membran teknolojisi ile hassas filtrasyonu için kullanılır.

UF Sistemleri dikey akış prensibine göre çalışan sistemlerdir. Membranlar vasıtası ile tutulan kirlilikler otomatik ters yıkama işlemi ile sistemden atılır. Belli zamanlarda ise kimyasallı yıkama işlemi (CEB) yine otomatik olarak yapılır. Ortalama sistem verimleri % 85 – 90’dır.

Özellikler

Hollow Fiber Dikey / Yatay UF Membranları
Frekans Kontrollü 316 Paslanmaz Çelik Besleme ve Ters Yıkama Pompası
CEB Sistemi Dozaj Üniteleri
2 – 3 Bar Çalışma Basıncı
Elektrik Aktuatorlu Kelebek Vanalar
PE / PVC Borulama
PLC Kontrol Panosu & Operatör Panel
Kimyasal Dozaj Ünitesi
120 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Farklı kirlilik yükündeki sular için farklı fluxlarda dizayn
Besi suyunda SDI, Bulanıklık, AKM, TOC, Toplam Demir, Mangan ve Yağ & Gres miktarları

Kullanım Yeri

Desalinasyon sistemleri ön arıtımı
Nehir veya kuyu sularının hassas filtrasyonu
Kazan make up suyu hazırlama sistemleri ön arıtımı
Kondens dönüş sularının arıtımı
Atıksu arıtma tesis çıkış sularının hassas filtrasyonu
Bakteri, virüs giderimi
Toplam Organik Karbon ve Renk giderimi

 

Reverse Osmosis Sistemleri

Reverse Osmosis (RO) sistemleri, sudaki çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır.

RO sistemleri çarpraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

Özellikler

TFC Spiral Sarım Yüksek Basınç veya Düşük Basınç Membranlar
FRP Membran Kılıfları
316 Paslanmaz Çelik YBP ve Borulaması
304 Paslanmaz Çelik Giriş Kartuş Filtre
Ortalama 10 – 16 Bar Çalışma Basıncı
100 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

İletkenlik, PH, Bikarbonat, Silika, Toplam Sertlik başta olmak üzere besi suyu kimyasal analizi
Ön arıtma sistemi
Farklı fluxlarda dizayn
Membran ve antiskalant projeksiyonları
Projeksiyonlara göre gerekli kimyasallar

Kullanım Yeri

Kazan make up suyu arıtma sistemleri
İletkenlik ve silika başta olmak üzere iyon giderimi

Degazör Sistemleri

Degazör sistemleri, suya fan ile hava verilerek sudan CO2’in uçurulması amacı ile kullanılan sistemlerdir.

Degazör sistemi içinde bulunan dolgu malzemeleri, su ile havanın temas yüzeyini artırarak, CO2 giderim oranının en üst düzeyde olmasını sağlar.

Özellikler

FRP / Epoksi Boyalı Karbon Çelik / 316 Paslanmaz Çelik Tank ve Kule
Radyal Tip Fan
PP Dolgu Malzemeleri
200 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Membran Yıkama Üniteleri

Reverse Osmosis Sistemleri sürekli çalışan sistemler olup, belli dönemlerde membranlar üzerinde biriken kirliliklerin ve konsantre tuzların uzaklaştırılması için membranların yıkanması gerekmektedir.

Özellikler

316 Paslanmaz Çelik Yıkama Pompası
304 Paslanmaz Çelik Torba Filtre
Polietilen Yıkanma Tankı

Karışık Yataklı Demineralizasyon Sistemleri

Karışık yataklı demineralizasyon sistemleri (MBDI), ön arıtılması yapılmış düşük iletkenlikli sulardan demineralize su elde etmek amacı ile kullanılan sistemlerdir.

MBDI sistemleri düz akış prensibine göre çalışan recineli iyon değiştirme sistemleridir. MBDI tankların içinde karışık olarak bulunan kuvvetli anyonik ve kuvvetli katyonik reçineler yardımı ile sudaki iyonlar reçinelere bağlanarak sudan ayrıştırılırlar. Otomatik rejenerasyon sistemi ile asit ve kostik kullanılarak reçineler yenilenir ve tekrar kullanılır hale gelir.

Özellikler

316 Paslanmaz Çelik Besleme & Sirkulasyon Pompaları
Neopren Kaplamalı Karbon Çelik Tanklar
Pnömatik Aktuatörlü Diyafram Vanalar
4 – 6 Bar Çalışma Basıncı
PVC Yüzey Borulama
Kontrol Panosu, PLC S7 200 & Operatör Panel
Blower
Kuvvetli Katyonik ve Kuvvetli Anyonik Reçineler
Asit & Kostik Rejenerasyon Sistemi
Seyretme Paneli & Paslanmaz Çelik Seyreltme Pompası
Nötralizasyon Sistemi
100 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Kullanım Yeri

Kazan make up suyu hazırlama sistemi
Kondens dönüş sularının arıtılması
Hassa iletkenlik ve silika ihtiyacı olan prosesler

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Ön arıtım gerekliliği
Besi suyu anyonik iyon yükü
Besi suyu silika ve CO2 değeri
Servis süresi

Elektro Deiyonizasyon Sistemleri

Elektro Deiyonizasyon sistemleri (EDI), yüksek saflıkta su elde etmek amacı ile kullanılan en ileri deiyonizasyon sistemleridir.

EDI sistemleri, içinde yarı geçirgen membran ve reçine dolguları bulunan hücrelerden oluşur. Elektrik akımı altında iyonların + ve – uçlara hareketi sağlanarak su saflaştırılır.

EDI sistemleri sürekli çalışan sistemler olup ters yıkama yada rejenerasyon gibi ihtiyaçları yoktur. EDI drenaj suları RO sistemi girişine döndürülebilir.

Özellikler

EDI Hücreleri
Akım Doğrultucu (Rectifier)
3 – 4 Bar Çalışma Basıncı
PVC Yüzey Borulama
Kontrol Panosu, PLC S7 200 & Operatör Panel
Resirkülasyon Pompaları ve Tuz Dozaj Ünitesi
50 m3/saat kapasiteye kadar standart üretim

Kullanım Yeri

Kazan make up suyu hazırlama sistemi
Çok hassas stabil iletkenlik ve silika konsantrasyonuna ihtiyaç duyulan prosesler

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar

Double RO ile arıtılmış besi suyu
Besi suyu sertlik, Silika, CO2, TOC, Demir ve Mangan değerleri

Aksesuarlar

Enerji sistemlerinde ana arıtma sistemlerinde yardımcı olarak çeşitli ilave arıtma ekipmanları kullanılmaktadır. 

Bemoulli Filtre

Bernoulli filtreler, basınçlı sistemlerdeki suların sürekli filtrasyonunu sağlayan, Bernoulli prensibine dayanan bir temizleme operasyonu ile kendi kendini temizleyen filtrelerdir. Filtrenin en önemli parçası, temizleme işlemini sağlayan pnömatik silindir üzerine monte edilmiş olan disktir.

Deniz, kuyu ve nehir suları kaba filtrasyonu
UF sistem girişi
Soğutma kulesi hatları