Gıda Sektörü

Paslanmaz Çelik Aktif Karbon Filtreler

Aktif Karbon Filtreler, sudaki serbest klor ile renk, tat ve koku gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılır.

Sudaki organik maddeler aktif karbon medyasının porozif yapısı içinde tutularak giderilirler. Bu nedenle kullanılan prosese bağlı olarak aktif karbon medyanın belli bir süre sonra yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Özellikler

316 Paslanmaz Çelik Filtre Tankları
4 -6 Çalışma Basıncı
Gıda Normunda Vanalar
Paslanmaz Çelik Gıda Borulaması
PLC Kontrol Panosu
Dereceli Çakıl ve Granüler Aktif Karbon Medya Katmanı
Buharla Sterilizasyona Uygun İç Aksam

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, kaynak sularının membran teknolojisi ile hassas filtrasyonu için kullanılır.

UF Sistemleri dikey akış prensibine göre çalışan sistemlerdir. Membranlar vasıtası ile tutulan kirlilikler otomatik ters yıkama işlemi ile sistemden atılır. Belli zamanlarda ise kimyasallı yıkama işlemi (CEB) yine otomatik olarak yapılır. Ortalama sistem verimleri % 85 – 90’dır.

 

Özellikler

Hollow Fiber Yatay UF Membranları
316 Paslanmaz Çelik Kılıflar
CEB Sistemi Dozaj Üniteleri
Frekans Kontrollü 316 Paslanmaz Çelik Besleme ve Ters Yıkama Pompası
2 – 3 Bar Çalışma Basıncı
Paslanmaz Çelik Borulama
PLC Kontrol Panosu & Operatör Panel

Kullanım Yeri

AKM, TOC ve Bulanıklık Giderimi
Mutlak Filtrasyon
Kaynak Suyu Filtrasyonu
Log 6 Bakteri Giderimi
Log 4 Virüs Giderimi

Reverse Osmosis Sistemleri

Reverse Osmosis (RO) sistemleri, sudaki çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır.

RO sistemleri çarpraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

Özellikler

TFC Spiral Sarım Membranlar, 8″ x 40″
316 Paslanmaz Çelik Kılıflar
316 Paslanmaz Çelik YBP ve Borulaması
316 Paslanmaz Çelik Giriş Kartuş Filtre
Ortalama 10 – 16 Bar Çalışma Basıncı
Paslanmaz Çelik PLC Kontrol Panosu & Operatör Panel

Kullanım Yeri

Sertlik, Alkalinite Başta Olmaz Üzere İyon Giderimi
Boron, Arsenik, Flor Giderimi
Bakteri, Virüs, Pestisit Giderimi

Ozonlama Sistemleri

Ozonlama sistemleri, dezenfeksiyon amacı ile kullanıan jeneratörlerdir.

 

Ozon renksiz, keskin kokusu olan ve çok güçlü oksitleme özelliğine sahip bir gazdır. Ozon stabil bir gaz olmadığından depolanması ve uzun süreli transportasyona tabii tutulması oldukça zordur. Bu nedenle ozonun kullanılacağı yerde üretilmesi gerekmektedir..

Özellikler
Ozon Jeneratörü
Kompresör & Kurutucu
316 Paslanmaz Çelik Kontakt Tankı ve Siekülasyon Pompası
Bakiye Ozon Analizörü ve Sensörü
Çiğ Noktası Analizörü
Paslanmaz Çelik PLC Kontrol Panosu & Operatör Panel

Kullanım Yeri
Şişeleme Sularında Son Dezenfeksiyon
Şişe Yıkama Suları Dezenfeksiyonu
CIP Hatları Dezenfeksiyonu
Şebeke Hattı Arıtma Tesislerinde Dezenfeksiyon
Organik Madde Giderimi

Mineral Dozaj Sistemleri

Reverse Osmosis sistemleri ile iletkenliği düşürülmüş olan suların içme amaçlı kullanımı için mineral miktarlarının artırılıp, PH değerlerinin yükseltilmesi gerekebilir.

Bu amaçla kullanılan Mineral Dozaj Sistemleri otomatik olarak suya mineral dozaj yaparlar. Sistem üzerindeki absolute kartuş filtre ile dozajdan kaynaklanabilecek tortular giderilir.

Özellikler
10 – 200 mg/lt Arası Ayarlanabilir TDS Seviyesi
Paslanmaz Çelik Absolute Kartuş Filtre
300 lt Paslanmaz Çelik Tanklar & Mikser
Hız Kontrollü Dozaj pompaları & Aksesuarları
In Line Mikser
Gıda Normunda Vanalar
Paslanmaz Çelik PLC Kontrol Panosu

Ultraviyole Sistemleri

Ultraviyole Sistemleri (UV), dezenfieksiyon amacı ile kullanılan sistemlerdir. Ultraviyole yöntemi ısı veya kimyasal madde kullanmadan sudaki mikroorganizmaların öldürülmesini sağlayan hızlı ve etkili bir yöntemdir. UV Cihazlarında suda bulunan bakteri, virüs, mantar, küf sporları ve diğer mikroorganizmaların DNA yapısını bozmak amacı ile belli dalga boyunda ışınlar kullanılır.

Ultraviyole ile dezenfeksiyonu yapılacak olan suların filtrelenmiş, sertliğinin giderilmiş, demir ve mangan gibi ağır metallerin uzaklaştırılmış olması gerekmektedir .

Ultraviyole lambaları ortalama 9000 saat kullanım ömründen sonra yenisi ile değiştirilmelidir. bu süre üreticilere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Özellikler
Özel Proses Serisi UV Sistemleri için;
316 Paslanmaz Çelik Gövde
UV Monitörü ve Sensörü
Düşük Basınç, Amalgam, Orta Basınç Lambalar
Komple Hijyenik Üretim
1025 m3/saat kapasiteye kadar üretim
Validasyonlu Cihaz Seçeneği

Kullanım Yeri
Şişe Dolum Hatlarında
CIP Hatlarında
Ozon Giderimi
Şeker Şurubu ve Hava Dezenfeksiyonu

Hipoklorit Dezenfeksiyon Jeneratörleri

Suların dezenfeksiyonu amacı ile kullanım yerinde hipoklorit veya karışık oksidan üreten jeneratör sistemleridir.

Bu şekilde yüksek kalitedeki hipoklorit veya karışık oksidant, tehlikeli kimyasalları satın almadan, nakliye etmeden ve depolamadan, sadece tuz, su ve enerji kullanarak üretilmeltedir. Dezenfektan reneratörüne beslenecek olan suyun sertlik değeri < 1 Fr olmalıdır.

Özellikler
Dezenfektan Jeneratörü
Salamura Tankı & Transfer Pompası
Kartuş Filtre
Dezenfektan Çözelti Tankı

Kullanım Yeri
CIP Hatları Dezenfeksiyonu
Şebeke Hattı Arıtma Tesislerinde Dezenfeksiyon

Torba ve Kartuş Filtreler

Gıda sektöründe, suyun kirlilik yüküne göre ve proses ihtiyacına göre çeşitli ilave arıtma ekipmanları kullanılmaktadır.

Kullanım Yeri

Ultraviyole Sistemleri öncesi ve sonrası
Aktif Karbon Filtre sonrası
Dolum hattı öncesi
Hassas Filtrasyon ihtiyacı olan yerlerde